หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (7 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน 25 เล่ม ตามโครงการ STRONG - จิตพิอเพียงต้านทุจริต (7 ธ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ของสำนักงานภาค 8 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำการแสดงในพิธิเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโลและกระเป๋าเอกสาร โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกราคากลางจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ หลักสูตร (นบก.) รุ่นที่ 2 (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นทึ่ 2 (4 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจากจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 /80 แกรม จำนวน 300 รีม (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างทำเสื้อโครงการฯ ของสปจ.หนองบัวลำภู (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบเกียรติบัตร ตามโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างสำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเสื้อโปโลและกระเป๋าเอกสาร โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเกียรติบัตร ขนาดA4 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการแสดงในพิธิเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>