หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌง 3966 กรุงเทพมหานคร (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (15 ม.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางจัดพิมพ์คู่มือวิชาพิเศษหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (12 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางสำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต (11 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรม หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (9 ม.ค. 2561)
ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศ (8 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ กิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทส ณ จังหวัดชลุรี และจังหวัดระยอง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 2 (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์) (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (28 ธ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี (26 ธ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4/80 แกรม (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศจ้างทำปกใส่ใบประกาศนียบัตร หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 2 (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน 25 เล่ม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (7 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน 25 เล่ม ตามโครงการ STRONG - จิตพิอเพียงต้านทุจริต (7 ธ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ของสำนักงานภาค 8 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำการแสดงในพิธิเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>