หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (24 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (24 ก.ย. 2556)
การจัดจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม “แถลงผลงาน 1 ปี หมาเฝ้าบ้าน” (24 ก.ย. 2556)
จ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และมติชน (24 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานประมวลผลการวิเคราะห์ข่าว (24 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อชุดเครื่องเขียน จำนวน 19,000 ชุด (24 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำาการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.จ.ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (20 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (20 ก.ย. 2556)
การจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (20 ก.ย. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (19 ก.ย. 2556)
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดบุรีรัมย์ (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 20,000 ชุด (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 150 หีบ (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 8,000 รีม (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (19 ก.ย. 2556)
การจ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (19 ก.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 ถัดไป>>