หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

เลขาฯ ป.ป.ช. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ก.พ.
22 ส.ค. 2555
ภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์
22 ส.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
21 ส.ค. 2555
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555
16 ส.ค. 2555
เลขาฯ ปปช. ลงนามถวายพระพร 12 สิงหา
14 ส.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 9 ปี CAT
14 ส.ค. 2555
หนังสือสรุปสาระสำคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
14 ส.ค. 2555
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
14 ส.ค. 2555
รายงานการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เรื่อง การดำเนินการการค้าต่างตอบแทน (Counter trade)
10 ส.ค. 2555
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวข้าราชการใหม่
10 ส.ค. 2555
ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
9 ส.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. วางพวงมาลาเนื่องในวันรพีฯ
7 ส.ค. 2555
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
6 ส.ค. 2555
ปปช. ร่วมแสดงความยินดี 66 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และการไฟฟ้านครหลวง 54 ปี กฟน.
1 ส.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาทของนักการเมืองในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยตามหลักคุณธรรมจริยธรรม” เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
31 ก.ค. 2555
นายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ ป.ป.ช. ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
30 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนา มาตรา 100 และ 103
30 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาจัดสัมมนา มาตรา 100 และ 103
27 ก.ค. 2555
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ร่ำรวยผิดปกติ
24 ก.ค. 2555
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
24 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555
20 ก.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 ถัดไป>>