หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา
11 ต.ค. 2555
ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
11 ต.ค. 2555
ผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2555
10 ต.ค. 2555
ความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
9 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2555
8 ต.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. มอบโล่ฯ "แท็กซี่ทำดี "
7 ต.ค. 2555
ปปช. ร่วมแสดงความยินดี 26 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบปีที่ 10
7 ต.ค. 2555
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการประชุมหารือกับ ป.ป.ช.
7 ต.ค. 2555
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. 2555
28 ก.ย. 2555
คู่มือมาตรา 103
27 ก.ย. 2555
คู่มือมาตรา 100
27 ก.ย. 2555
ประกาศผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๕
27 ก.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นย้ายที่ทำการใหม่
27 ก.ย. 2555 15:17:23
ประธาน ป.ป.ช.ฯ มอบรางวัลช่อสะอาดประจำปี 2555
24 ก.ย. 2555
ประมวลภาพ สัมมนาเรื่อง "วิถีจริยธรรมทางการเมืองควรเป็นอย่างไร"
21 ก.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น
19 ก.ย. 2555 13:36:53
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน "ครบรอบ 97 ปี
18 ก.ย. 2555
ประมวลภาพ สัมมนาเสริมสร้างทัศนคติเยาวชนให้มีแนวคิดต่อการเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม"พฤติกรรมของนักการเมืองที่มุ่งหวัง"
13 ก.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เดินหน้าประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก
13 ก.ย. 2555
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง 2556" 10 สาขาอาชีพ
12 ก.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. มอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2555 ให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ
12 ก.ย. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 ถัดไป>>