หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อชุดเครื่องเขียน จำนวน 19,000 ชุด (24 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำาการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (23 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.จ.ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (20 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (20 ก.ย. 2556)
การจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (20 ก.ย. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (19 ก.ย. 2556)
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดบุรีรัมย์ (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 20,000 ชุด (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 150 หีบ (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 8,000 รีม (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (19 ก.ย. 2556)
การจ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (19 ก.ย. 2556)
การซื้อรถโมบายเคลื่อนที่สำหรับใช้ในการแสดงนิทรรศการนอกพื้นที่ (19 ก.ย. 2556)
การจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ (อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (19 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (18 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (18 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (18 ก.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 ถัดไป>>