หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รวมพลังเครือข่าย ป.ป.ช. จังหวัดสตูล - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
6 ธ.ค. 2555
ผลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2554
4 ธ.ค. 2555
สดุดีมหาราชา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 ธ.ค. 2555
ภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลและสัมมนาทางวิชาการ โครงการ ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2554
3 ธ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช.จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
3 ธ.ค. 2555
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
3 ธ.ค. 2555
ป.ป.ช. ประกาศค่าความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 6.6 จากคะแนนเต็ม 10.0
30 พ.ย. 2555
สรุปรายงาน ผลการประเมินค่าความโปร่งใสสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2554
30 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ “ราชธานีร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน”
30 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
30 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ
30 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน อำเภอเคียนซา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 พ.ย. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อน
22 พ.ย. 2555
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดภาพวาด "ผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของนักการเมือง"
20 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
19 พ.ย. 2555
ภาพกิจกรรมงานสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ 14 “มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ชาติ ประชาชน”
19 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย"
16 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
15 พ.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์ - การยื่นบัญชีฯ ของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งและรัฐมนตรีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมถึงข้าราชการการเมืองอื่น
8 พ.ย. 2555
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
6 พ.ย. 2555
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2 พ.ย. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 ถัดไป>>