หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายรณณรงค์/ประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 งาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ งานโครงการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 งาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดวัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด และป้าย staff สำหรับโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยะลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยะลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่สำหรับจัดโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4กง - 1205 กทม. (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการการัจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน จำนวน ๒ รายการ (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเสื้อยืดคอกลมสีขาว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเช่าเวลาออกอากาศเผยแพรประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (27 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(Printer) สำนักคดี (27 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (27 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>