หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2557 (13 ก.ย. 2556)
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำเอกสารวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 14 (12 ก.ย. 2556)
การจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (12 ก.ย. 2556)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 (11 ก.ย. 2556)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (11 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 (11 ก.ย. 2556)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 (11 ก.ย. 2556)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.ย. 2556)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (10 ก.ย. 2556)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (10 ก.ย. 2556)
ประกาศราคากลางเพื่อเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน (10 ก.ย. 2556)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน (10 ก.ย. 2556)
ประกาษราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน (10 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี (10 ก.ย. 2556)
ราคากลาง : ผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับการ์ตูน) (9 ก.ย. 2556)
ราคากลาง : โครงการจัดนิทรรศการและสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างวัสดุ และเผยแพร่ประกอบการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ (เสื้อประชาสัมพันธ์) (9 ก.ย. 2556)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ก.ย. 2556)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (5 ก.ย. 2556)
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. นครพนม (5 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (4 ก.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 ถัดไป>>