หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2 พ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย
31 ต.ค. 2555
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
30 ต.ค. 2555
ประกาศ คกก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
26 ต.ค. 2555
การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกการศึกษา
26 ต.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา วางพวงมาลาวันปิยมหาราช - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
26 ต.ค. 2555
สำนักงาน ปปช. ร่วมแสดงความยินดี 16 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และ 11 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
17 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ. 2555
17 ต.ค. 2555
ข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
16 ต.ค. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ต.ค. 2555
รายชื่อหน่วยงาน องค์กร สถาบันผู้สมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555 (NACC Integrity Award 2012)
12 ต.ค. 2555
ผลรางวัลการประกวดการพูด ประจำปี 2555
11 ต.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา
11 ต.ค. 2555
ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
11 ต.ค. 2555
ผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2555
10 ต.ค. 2555
ความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
9 ต.ค. 2555
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2555
8 ต.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. มอบโล่ฯ "แท็กซี่ทำดี "
7 ต.ค. 2555
ปปช. ร่วมแสดงความยินดี 26 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบปีที่ 10
7 ต.ค. 2555
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการประชุมหารือกับ ป.ป.ช.
7 ต.ค. 2555
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. 2555
28 ก.ย. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 ถัดไป>>