หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สปพ.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้า 40 ใบ (28 พ.ย. 2561)
สปพ.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตกระเป๋า200ใบ (28 พ.ย. 2561)
สปพ.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้า 50 ใบ (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 2649 นบ. (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (28 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ีทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิต Roll up ITA จำนวน 7 ชุด (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตเสื้อที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเย็นเพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (28 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องนิติเศรษฐศาสตร์์์ (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิดเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำเวที ตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกรอบเกียรติบัตรและกรอบรูปสำหรับโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (28 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารข้อมูลประกอบการประเมินติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ เพื่อไว้ใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (จังหวัดชุมพร) กิจกรรมที่ 2 การอบรมโค้ช STRONG - จิตพอเพียง ในวันที่ 30 พ.ย. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (28 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อไว้ใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (จังหวัดชุมพร) กิจกรรมที่ 2 การอบรมโค้ช STRONG - จิตพอเพียง ในวันที่ 30 พ.ย. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (28 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>