หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ก.ย. 2556)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (5 ก.ย. 2556)
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. นครพนม (5 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (4 ก.ย. 2556)
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ จังหวัดสมุทรสงคราม (4 ก.ย. 2556)
การจัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และฉากกั้นห้อง จำนวน 13 รายการ (4 ก.ย. 2556)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (3 ก.ย. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (3 ก.ย. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (3 ก.ย. 2556)
การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2 ก.ย. 2556)
จัดจ้างพิมพ์หนังสือ สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. (29 ส.ค. 2556)
การจ้างประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ปี 2555 (27 ส.ค. 2556)
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (27 ส.ค. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (26 ส.ค. 2556)
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (26 ส.ค. 2556)
งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับมอบในวันแถลงข่าวและ/หรือวันมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556 (22 ส.ค. 2556)
งานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับมอบในวันแถลงข่าวและ/หรือวันมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556 (22 ส.ค. 2556)
การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (19 ส.ค. 2556)
การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14 ส.ค. 2556)
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (14 ส.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84]