หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
5 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมยินดี เนชั่น แชนเนล ก้าวสู่ปีที่ 43
3 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของนักการเมืองในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยตามหลักคุณธรรมจริยธรรม” วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
3 ก.ค. 2555
ภาพกิจกรรม "น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 80 พรรษา"
28 มิ.ย. 2555
กรรมการ ป.ป.ช. (นายกล้านรงค์ จันทิก) บรรยายพิเศษ “กฟผ. องค์การใสสะอาด”
28 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 มิ.ย. 2555
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายประหยัด โพธิ์จำปา พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๘ (สุราษฎร์ธานี) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติวันก่อตั้ง น.ส.พ. สยามรัฐ ก้าวสู่ปีที่ 63
25 มิ.ย. 2555
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
18 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 80 พรรษา"
14 มิ.ย. 2555
งานนิทรรศการและการสัมมนาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)
14 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง " ๑๔ ปี กกต. กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน"
11 มิ.ย. 2555
“สำนักงาน ป.ป.ช.” ร่วมวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8
11 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 พ.ค. 2555
บทความ ข้าว
29 พ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ณ จังหวัด นครปฐม
29 พ.ค. 2555
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ร่ำรวยผิดปกติ
29 พ.ค. 2555
สารัตถะเกี่ยวกับกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
29 พ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติวันก่อตั้ง น.ส.พ. ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 36
29 พ.ค. 2555
ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
24 พ.ค. 2555
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เรื่อง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ร่ำรวยผิดปกติ
24 พ.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 ถัดไป>>