หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. วุฒิสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน สภาพัฒนาการเมือง ผนึกพลังจัดสัมมนาถกประเด็นจริยธรรมทางการเมือง
11 ก.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย ประจำปี 2555
7 ก.ย. 2555
สาสน์จากประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในโอกาสที่ภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้จัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี ๒๕๕๕"
6 ก.ย. 2555
สงขลาผนึกกำลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมสุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
6 ก.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงยินดี 21 ปี สถานีวิทยุจราจร จส. 100
5 ก.ย. 2555
ประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
31 ส.ค. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ สัมมนาเสริมสร้างทัศนคติเยาวชนให้มีแนวคิดต่อการเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม "พฤติกรรมของนักการเมืองที่มุ่งหวัง"
30 ส.ค. 2555
(ร่าง) สารัตถะเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
23 ส.ค. 2555
เลขาฯ ป.ป.ช. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ก.พ.
22 ส.ค. 2555
ภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์
22 ส.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
21 ส.ค. 2555
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555
16 ส.ค. 2555
เลขาฯ ปปช. ลงนามถวายพระพร 12 สิงหา
14 ส.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 9 ปี CAT
14 ส.ค. 2555
หนังสือสรุปสาระสำคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
14 ส.ค. 2555
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
14 ส.ค. 2555
รายงานการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เรื่อง การดำเนินการการค้าต่างตอบแทน (Counter trade)
10 ส.ค. 2555
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวข้าราชการใหม่
10 ส.ค. 2555
ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
9 ส.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. วางพวงมาลาเนื่องในวันรพีฯ
7 ส.ค. 2555
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
6 ส.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 ถัดไป>>