หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดี 24 ปี NBT Green
11 ก.ค. 2555
ผนึกกำลัง "องค์กรอิสระ พบประชาชน"
11 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
9 ก.ค. 2555 15:53:30
คำปาฐกถาของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจรติเชิงนโยบาย เมื่อวันที 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
6 ก.ค. 2555
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ดินแดนแห่งสันติภาพ
5 ก.ค. 2555
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
5 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมยินดี เนชั่น แชนเนล ก้าวสู่ปีที่ 43
3 ก.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของนักการเมืองในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยตามหลักคุณธรรมจริยธรรม” วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
3 ก.ค. 2555
ภาพกิจกรรม "น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 80 พรรษา"
28 มิ.ย. 2555
กรรมการ ป.ป.ช. (นายกล้านรงค์ จันทิก) บรรยายพิเศษ “กฟผ. องค์การใสสะอาด”
28 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 มิ.ย. 2555
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายประหยัด โพธิ์จำปา พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๘ (สุราษฎร์ธานี) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติวันก่อตั้ง น.ส.พ. สยามรัฐ ก้าวสู่ปีที่ 63
25 มิ.ย. 2555
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
18 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 80 พรรษา"
14 มิ.ย. 2555
งานนิทรรศการและการสัมมนาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)
14 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง " ๑๔ ปี กกต. กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน"
11 มิ.ย. 2555
“สำนักงาน ป.ป.ช.” ร่วมวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8
11 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 พ.ค. 2555
บทความ ข้าว
29 พ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ณ จังหวัด นครปฐม
29 พ.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 ถัดไป>>