หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ณ จังหวัด นครปฐม
29 พ.ค. 2555
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ร่ำรวยผิดปกติ
29 พ.ค. 2555
สารัตถะเกี่ยวกับกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
29 พ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติวันก่อตั้ง น.ส.พ. ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 36
29 พ.ค. 2555
ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
24 พ.ค. 2555
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เรื่อง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ร่ำรวยผิดปกติ
24 พ.ค. 2555
ขยายเวลา รับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปี 2555
23 พ.ค. 2555
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๙๙ รูป ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
23 พ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
21 พ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ณ จังหวัด สงขลา
21 พ.ค. 2555
ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องกล่าวหา พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร กับพวก ร่วมกันกระทำความผิด กรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อนุมัติสินเชื่อจำนวนมากโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจของรัฐ
15 พ.ค. 2555
ขยายเวลาการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555
15 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนาแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ป.ป.ช. ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
14 พ.ค. 2555
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ณ จังหวัด พิษณุโลก
11 พ.ค. 2555
ผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2551-2553
22 ส.ค. 2554
โครงการสัมมนาประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 เม.ย. 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87]