หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดประสาทพร (สมุดลงนาม) (14 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่ (การตกแต่งสถานที่อื่น ๆ ) ในโครงการวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (14 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่ (ค่าดอกไม้) ในโครงการวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (14 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (14 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (14 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน (สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (13 พ.ย. 2561)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องเก็บเอกสารแบบฝาชน (สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4) (13 พ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ บริเวณประตู 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (13 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (13 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 13 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตป้ายไวนิล (สปม) (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร (สปม.) (13 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>