หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเกียรติบัตร ขนาดA4 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการแสดงในพิธิเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางกรอบเกียรติบัตร ขนาด A 4 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 2561 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการการจัดทำของที่ระลึกสำหรับภารกิจต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ (29 พ.ย. 2560)
ประกาศแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และขอบเขตงานการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บเครือข่ายระวัง (29 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 (29 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera taskafa4500i ของสปจ.หนองบัวลำภู (29 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อ Infographic อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1333 นนทบุรี ของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 (23 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจ้างทำเสื้อแกนนำชมรม STRONG) (21 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (21 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางการจ้างผลิตคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (การจัดจ้างผลิตของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.) (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (การจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.) (17 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับตู้อาบน้ำภายในห้องพัก (16 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (16 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>