หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโลและกระเป๋าเอกสาร โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกราคากลางจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
จัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศ หลักสูตร (นบก.) รุ่นที่ 2 (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นทึ่ 2 (4 ธ.ค. 2560)
ราคากลางจากจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 /80 แกรม จำนวน 300 รีม (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างทำเสื้อโครงการฯ ของสปจ.หนองบัวลำภู (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบเกียรติบัตร ตามโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างสำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเสื้อโปโลและกระเป๋าเอกสาร โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเกียรติบัตร ขนาดA4 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการแสดงในพิธิเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางกรอบเกียรติบัตร ขนาด A 4 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 2561 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการการจัดทำของที่ระลึกสำหรับภารกิจต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ (29 พ.ย. 2560)
ประกาศแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และขอบเขตงานการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บเครือข่ายระวัง (29 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>