หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบเกียรติบัตร ตามโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (1 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างสำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเสื้อโปโลและกระเป๋าเอกสาร โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเกียรติบัตร ขนาดA4 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการแสดงในพิธิเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางกรอบเกียรติบัตร ขนาด A 4 โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 2561 (30 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการการจัดทำของที่ระลึกสำหรับภารกิจต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ (29 พ.ย. 2560)
ประกาศแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และขอบเขตงานการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บเครือข่ายระวัง (29 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 (29 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera taskafa4500i ของสปจ.หนองบัวลำภู (29 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อ Infographic อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1333 นนทบุรี ของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 (23 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจ้างทำเสื้อแกนนำชมรม STRONG) (21 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (21 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางการจ้างผลิตคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (17 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>