หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (9 พ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (9 พ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (9 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (9 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 2 การอบรมโค้ช STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (9 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (9 พ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 (9 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับต้น (รุ่นที่ 6) (9 พ.ย. 2561)
สปจ.หนองคาย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (9 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม/ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว-1948 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (9 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (9 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (9 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Pocket Wifi (9 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (9 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (9 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมุดและปากกา (สปม.) (9 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตถ่ายเอกสาร (สปม.) (9 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน (License) Microsoft Office จำนวน 1,264 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (8 พ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>