หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (11 พ.ค. 2560)
แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับที่ 2 สัญญาเลขที่ 66/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 (11 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (1 พ.ค. 2560)
แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. สัญญาเลขที่ 66/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 (5 เม.ย. 2560)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 สัญญาเลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (27 มี.ค. 2560)
จ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (28 ก.พ. 2560)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (6 ม.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธ์ (30 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้อง (ชั้น 1 อาคาร 4) สำนักงาน ป.ป.ช. (8 ธ.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย (21 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (15 ก.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (14 ก.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง งานโรงจอดรถสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (14 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งแผงบังแดดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (9 ส.ค. 2559)
แก้ไขประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) ใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) ใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (28 มิ.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำหญิง ก่อสร้างห้องน้ำชาย และติดตั้งถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ รวมถึงวางระบบท่อน้ำทิ้ง สปจ.สิงห์บุรี (27 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (23 มิ.ย. 2559)
..งานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. (22 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (21 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>