หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางการจ้างโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวความคิด คนดีที่ไทยต้องการ (1 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดจ้างทำป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (17 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ (สปภ.4) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (17 ม.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management and Analysis) (4 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 50,000 รีม (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Ricoh Aficio SP – 440DN (13 ธ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปิดโปงการทุจริต (11 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อสำหรับโครงการ "การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ วันที่ 7 ธ.ค. 2561" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (4 ธ.ค. 2561)
ราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดัชนัการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ ผลิตสื่อ Infographic (3 ธ.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างวีดีทัศน์ Presentation ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. (30 ต.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาด 100 Ah จำนวน 64 ลูก พร้อมติดตั้ง (26 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน (License) Microsoft Office จำนวน 1,264 License (19 ต.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางงานจ้างดำเนินการวางแผนและจัดงานมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (9 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ติดตั้งห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร 1 อาคารสนามบินน้ำ (2 ต.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง (25 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 6 คัน (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (19 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (18 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>