หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคกลาง) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมหาสุดยอดความสำเร็จผลงานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
30 ก.ค. 2562
สสร.ดำเนินกิจกรรมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต แผนงานที่ 2 การขยายผลใน เขตกรุงเทพมหานคร
19 ก.ค. 2562
ป.ป.ช. เร่งเครื่องยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดทุจริต
9 ก.ค. 2562
ประกาศรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9
9 ก.ค. 2562
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต"นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2
9 ก.ค. 2562
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 12/2562
5 ก.ค. 2562
ประกาศรับสมัครกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
4 ก.ค. 2562
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงานของสำนักงาน ป.ป.ช.
24 มิ.ย. 2562
ป.ป.ช. บูรณาการข้อมูลกับ DSI ในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินคดี
20 มิ.ย. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
19 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่/บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช.
13 มิ.ย. 2562
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 10/2562
11 มิ.ย. 2562
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงาน ป.ป.ช.
7 มิ.ย. 2562
เอกสารประกอบ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" วันที่ 6 มิถุนายน 2562
7 มิ.ย. 2562
ป.ป.ช. จัดสัมมนามาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน
6 มิ.ย. 2562
ป.ป.ช. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวังผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ
5 มิ.ย. 2562
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
4 มิ.ย. 2562
รายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 พ.ค. 2562
สืบสานเจตนารมณ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน
28 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ 4
24 พ.ค. 2562
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 พ.ค. 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>