หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (2 ต.ค. 2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สปจ.เชียงใหม่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (2 ต.ค. 2562)
ประกาศฯ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (2 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (สพธ. เลขที่โครงการ 62107025640) (2 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (2 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (2 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (2 ต.ค. 2562)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 62) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (1 ต.ค. 2562)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (1 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (1 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต) (1 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การจัดจ้างรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การเช่าอาคารที่ทำการ,การจัดจ้างรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การจัดจ้างรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การเช่าอาคารที่ทำการ, การจัดจ้างรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การจัดจ้างรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การจัดจ้างรักษาความสะอาด,การจัดจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การเช่าอาคารที่ทำการ,การจัดจ้างรักษาความสะอาด,การจัดจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เรื่อง การจัดจ้างรักษาความสะอาด,การจัดจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สปจ.ลำปาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (30 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>