หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และขอบเขตงานการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บเครือข่ายระวัง (29 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 (29 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera taskafa4500i ของสปจ.หนองบัวลำภู (29 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ กิจกรรมที่ 2 ผลิตสื่อ Infographic อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1333 นนทบุรี ของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 (23 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจ้างทำเสื้อแกนนำชมรม STRONG) (21 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (21 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางการจ้างผลิตคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (การจัดจ้างผลิตของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.) (17 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. (การจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.) (17 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับตู้อาบน้ำภายในห้องพัก (16 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (16 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงทาสีผนังภายในอาคาร 2 ชั้น 2 บริเวณทางเดินระหว่างห้องประชุม และชั้น 4 บริเวณห้องครัว (ด้านขวา) สำนักงาน ป.ป.ช. (15 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลียนอะไหล่รถยนต์ของทางราชการ จำนวน 2 คัน (14 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลียนอะไหล่รถยนต์ของทางราชการ (14 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (Wristband) (14 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสเปรย์ปรับอากาศ (9 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อน้ำดื่ม บรรจุถังใส ขนาด 18.9 ลิตร สำนักงาน ป.ป.ช. (9 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (9 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง (8 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>