หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลียนอะไหล่รถยนต์ของทางราชการ (14 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (Wristband) (14 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสเปรย์ปรับอากาศ (9 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อน้ำดื่ม บรรจุถังใส ขนาด 18.9 ลิตร สำนักงาน ป.ป.ช. (9 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (9 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง (8 พ.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (7 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้าตามใบเสนอราคาลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (7 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) (7 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักตรวจราชการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (7 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๖ (2 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างทำโล่อะคริลิค พร้อมป้ายสีน้ำเงิน บรรจุกล่อง (1 พ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 รายการ (1 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (1 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเช่าเวลาเผยแพร่ "ป.ป.ช. โคราชพบประชาชน" (1 พ.ย. 2560)
ราคากลางเช่าเวลาเผยแพร่รายการ "ป.ป.ช. โคราชพบประชาชน" (1 พ.ย. 2560)
ราคากลางผลิตสื่อแอพพลิเคชั่นหรือสื่อออนไลน์ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อการประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบดับเพลิงสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (30 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>