หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

การจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
17 ม.ค. 2561
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
15 ม.ค. 2561
สำนักงาน ป.ป.ช. นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
15 ม.ค. 2561
บรรยายให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย
12 ม.ค. 2561
ป.ป.ช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต
12 ม.ค. 2561
ป.ป.ช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต
12 ม.ค. 2561
ป.ป.ช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต
12 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม นยปส. รุ่นที่ 9
3 ม.ค. 2561
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมวางพุุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
30 ธ.ค. 2560
ป.ป.ช. ได้ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 ธ.ค. 2560
ภาพบรรยากาศวันแรก ของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
30 ธ.ค. 2560
พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นายวรวิทย์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
28 ธ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และบุคลากรในกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ลึก รู้รอบ และรู้เร็ว”
27 ธ.ค. 2560
พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการหลังใหม่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
27 ธ.ค. 2560
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 8-4/2560
25 ธ.ค. 2560
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตพื้นที่ 6
25 ธ.ค. 2560
UN หนุนไทยออก พ.ร.บ.ต้าานโกง
15 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 23/2560
15 ธ.ค. 2560
ประมวลภาพ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
12 ธ.ค. 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8 ธ.ค. 2560
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ระดับประเทศ
8 ธ.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>