หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตเอกสารรายงานผล โครงการ กำกับ ติดตาม ชุดโครงการสหยุทธ์ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ติดตั้งห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร 1 อาคารสนามบินน้ำ (8 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (8 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (5 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (5 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 ( สขร.1 ) สำนักบริหารงานคลัง (4 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เรื่อง สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (4 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) (4 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (4 ต.ค. 2561)
ประกาศการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation Management) (4 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (4 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (4 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ต.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์โมบาย จำนวน 108 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (3 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (3 ต.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางการซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล Full Frame พร้อมเลนส์ Kit จำนวน 1 กล้อง และเลนส์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว (2 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ (2 ต.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (2 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (2 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>