หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29 พ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เนรมิตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงวางรากฐานความซื่อสัตย์สุจริต”
24 พ.ย. 2560
ประกาศ !! รับสมัครหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9
24 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561
22 พ.ย. 2560
ประมวลภาพการจัดงานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "สะอาด โปร่งใส ภารัฐร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐"
21 พ.ย. 2560
ประมวลภาพหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถานปนาฯ
21 พ.ย. 2560
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2017
20 พ.ย. 2560
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 พ.ย. 2560
ครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
14 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2560
ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
3 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) จำนวน 24 ราย
1 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 22/2560
1 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ
30 ต.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
12 ต.ค. 2560
สรุปความเห็นประเด็นสำคัญต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (ที่ผ่านการพิจารณาของ กรธ. เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
12 ต.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครเลขาธิการฯ ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 ตุลาคม นี้
10 ต.ค. 2560
บุคคลที่ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560
10 ต.ค. 2560
ผลการพิจารณารางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2560
6 ต.ค. 2560
ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
6 ต.ค. 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สคร. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 แห่ง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560
4 ต.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>