หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 8-4/2560
25 ธ.ค. 2560
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตพื้นที่ 6
25 ธ.ค. 2560
UN หนุนไทยออก พ.ร.บ.ต้าานโกง
15 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 23/2560
15 ธ.ค. 2560
ประมวลภาพ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
12 ธ.ค. 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8 ธ.ค. 2560
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ระดับประเทศ
8 ธ.ค. 2560
ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตเข้าพบนายกฯ มอบเสื้อต้านคอร์รัปชัน
7 ธ.ค. 2560
ประเทศไทยเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต
7 ธ.ค. 2560
กำหนดการ "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) " 9 ธันวาคม 2560 *** อัพเดท 6 ธันวาคม 2560 ***
6 ธ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ร่วมบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต หวังเพิ่มค่า CPI ร้อยละ 44 ในปี 2561
1 ธ.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29 พ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เนรมิตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงวางรากฐานความซื่อสัตย์สุจริต”
24 พ.ย. 2560
ประกาศ !! รับสมัครหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9
24 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561
22 พ.ย. 2560
ประมวลภาพการจัดงานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "สะอาด โปร่งใส ภารัฐร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐"
21 พ.ย. 2560
ประมวลภาพหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถานปนาฯ
21 พ.ย. 2560
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล NACC Awards 2017
20 พ.ย. 2560
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 พ.ย. 2560
ครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
14 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>