หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SP C242sf เลขทะเบียน 7440 001 0002 890/56 (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 ก.ย. 2561)
สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึกสินค้าเบญจรงค์ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตลับผงหมึก และดรัมรับภาพ ยี่ห้อพานาโซนิค บริษัทดิจิตอล โอเอ จำกัด เป็นเงิน 8,100.-บาท (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอสารเคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4500i - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดความร้อน เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera 4500i - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (21 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ 1) ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ 3) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือการไต่สวนการทุจริตเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด (21 ก.ย. 2561)
ประการศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ (รายงานพิเศษ)จำนวน 10 ครั้ง โครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3, 4 และอาคาร 5) ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ไปทุกพื้นที่ภายใต้โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผูู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (21 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>