หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (21 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารสรุปผลโครงการสหยุทธ์ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตเอกสารสรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบใส่ใบประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 4 อัน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (20 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (20 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (20 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตลับผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (20 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ (ภาค 8) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (20 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนชุด MK-6305 MAINTENANCE KIT เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 4500i - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (20 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตชุดคู่มือเทคนิคการตรวจสอบแบบเจาะลึกฯ (20 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดรัมเรื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สปม) (20 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>