หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง (19 ก.ย. 2561)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ล็อครถยนต์ จำนวน 2 รายการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายระยะไกล) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 21,929.65 บาท (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(สปม.) (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย (19 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนผลงานสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (19 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (18 ก.ย. 2561)
สปพ.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าผลิตเอกสารฯ "รวมพลังคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน" (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ นจ 2950 นนทบุรี (สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ฟิล์มสำหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น KX-FX131 (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว โครงการวิจัยเรื่อง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐกับการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ จำนวน 250 เล่ม และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 250 เล่ม จำนวน 2 รายการ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (18 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>