หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฯ (สำนักกฎหมาย) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภาค 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภาค 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าสถานที่จอดรถยนต์ สปจ.สฎ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สปจ.สฎ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สปจ.สฎ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สปม.) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานปราบปรามการทุจริต) จำนวน 15 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการสเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจจำังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทชุดเครื่องเขียน (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย) จำนวน 7 หน้า (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย) จำนวน 18 หน้า (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก ด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ระดับบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (18 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>