หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up จำนวน 14 ชุด (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - สิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (14 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ประจำเดือนกันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเวทีพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4/2561 (13 ก.ย. 2561)
ประการสำนักอำนวยการคณะกรรมการ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera KM-5050 (13 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตทางสื่อออนไลน์และ/หรือสื่อช่องทางต่างๆ ตามโครงการการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (13 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หมวกแก๊ป จำนวน 2 รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 (13 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (13 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณคานใต้หลังคาภายในห้องสำนักงานเลขาธิการ อาคาร 2 ชั้น 4 (13 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 2 สปอต จำนวน 143 ครั้ง ตามโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (13 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 2 สปอต จำนวน 143 ครั้ง ตามโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (13 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(สำนักคดี) (13 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ (13 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 6 กิจกรรมยกย่องบุคคลในชุมชน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น จำนวน 5 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (13 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (13 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>