หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง
19 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 12/2560
15 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSCR 1718 (DPRK) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๖๐
13 มิ.ย. 2560
คณะผู้แทนจากกระทรวงการตรวจตราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
12 มิ.ย. 2560
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards)
9 มิ.ย. 2560
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0021/ว 0068 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่อง การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9 มิ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา สร้างหลักสูตรกลางป้องกันการทุจริต
8 มิ.ย. 2560
ป.ป.ช. บูรณาการกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีผ่านการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือช่อสะอาด หวังสร้างและพัฒนาพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต
7 มิ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนพฤษภาคม 2560
2 มิ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
31 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. พาเยาวชนไทยหัวใจไม่ใฝ่โกงร่วมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. กิจกรรมเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต
31 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. กาฬสินธุ์ จับมือตำรวจภูธรเมืองน้ำดำ พัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สิน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะ “ข่อยว่า เจ้าเว้า เฮาพนักงานสอบสอบสวนกับ ป.ป.ช.”
30 พ.ค. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบโล่โรงเรียนต้นแบบด้านความโปร่งใส
30 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017
29 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017
26 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แลกเปลี่ยนทัศนะกับพนักงานสอบสวน
26 พ.ค. 2560
สื่อ Infographic เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
25 พ.ค. 2560
7 ปี “รางวัลช่อสะอาด” สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์งานด้านสื่อเนื้อหาหนุนต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมสงผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการมอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>