หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (กิจกรรมที่ 1 การทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ และกิจกรรมที่ ๒ การจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระยะที่ 2 (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (สตว.1) (25 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดงานวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารบานทึบเตี้ยพร้อมฐานรอง ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกเตี้ยพร้อมฐานรอง และโต๊ะทำงาน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (22 ก.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 3) (19 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมที่ 5 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (19 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมที่ 5 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (19 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตัดหญ้าฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (19 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 7440 001 0002 1317/59 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (15 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มเงินพุ่มทอง จำนวน 1 คู่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (15 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (15 ก.ค. 2562)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (กิจกรรมที่ 1 การทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ และกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (11 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (11 ก.ค. 2562)
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตามโครงการจุดกระเเสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (11 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>