หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (7 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (7 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดดรัมเครื่องพิมพ์ (brother HL-5450DN) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (7 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ตั้งโต๊ะ และดรัม (สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4) (7 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เช่าที่จอดรถ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เช่าสนง.) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ทำความสะอาด) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ก.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (7 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(รปภ.) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 2651 นบ. (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าดิสก์เบรครถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1166 นบ. (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร - 9481 นบ. (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตาม MOU ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ 2 [กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 994 กทม. (6 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเวทีพี่ีี่สอนน้อง ครั้งที่ 5/2561ฯ (6 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (6 ก.ย. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ งบประมาณ การเงิน และบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (6 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>