หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (6 ก.ย. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบประเมินบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (6 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถพร้อมพนักงานขับรถในกรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ (6 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (6 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผูัชนะการเสนอราคา การจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ (ชุดซาฟารี) จำนวน 2 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 5 ครั้ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (6 ก.ย. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องโทรสาร (แฟ็กซ์) (6 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (5 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์เครื่องดับเพลิง อาคารถนนนครปฐม (5 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 994 กทม. (5 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 996 กทม. (5 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดแต่งกิ่งต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และตัดหญ้า - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (5 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ (ตึกหญิง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (5 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างแปลเอกสารฯ (สำนักคดี) (5 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักอำนวยการคณะกรรมการ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP4001 (5 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (5 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>