หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (4 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (4 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมารักษาความปลอดภัย) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (4 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมารักษาความสะอาด) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (4 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA (4 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (4 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลเพิ่มเติม (4 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (4 ก.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (4 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (4 ก.ย. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (4 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ -สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (4 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมทาสีขอบฟุตบาทข้างถนน อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (4 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมน้ำรั่วซึมบริเวณพื้นดาดฟ้า ฝั่งด้านหน้าอาคาร 3 และห้องปฏิบัิติการคอมพิวเตอร์ บริเวณท่อดูดอากาศ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (3 ก.ย. 2561)
ประกาศใบสั่งจ้างค่าเช่าสถานที่มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ (3 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>