หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศใบสั่งจ้างค่าเช่าสถานที่มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ (3 ก.ย. 2561)
ประกาศขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (3 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 2 สปอต รวมจำนวน 200 ครั้ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Double A จำนวน 50 ลัง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (3 ก.ย. 2561)
ประกาศการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (3 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (3 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (3 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ห้องครัว ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (3 ก.ย. 2561)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (3 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาพีระมิดภายนอกที่รั่ว บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (3 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงสำหรับหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (3 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561(สตก.) (3 ก.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (3 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>