หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (9 ต.ค. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกดาวเรือง (5 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (2 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด สปจ.ชลบุรี (2 ต.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลาง ฯ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาด สปจ.ชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 ต.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลาง ฯ เรื่อง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สปจ.ชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (2 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สปจ.ชลบุรี (2 ต.ค. 2560)
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (2 ต.ค. 2560)
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (2 ต.ค. 2560)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (29 ก.ย. 2560)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (การจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (29 ก.ย. 2560)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (29 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางการจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (28 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค3 (28 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารถนนนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารถนนพิษณุโลก และถนนนครปฐม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 55 เครื่อง (28 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3 และ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (28 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>