หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตามโครงการจุดกระเเสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (11 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กษ 2385 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (11 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 กล่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (11 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อผงหมึก จำนวน 8 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (10 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ (ตู้) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการต่อต้านการทุจริตระหว่างองค์กรในภาคเอกชนที่ดำเนินการติดต่อด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (9 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (9 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (9 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 สำนักบริหารทรัพย์สิน (9 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มซองเอกสารพลาสติก จำนวน 1 รายการ รวม 100 ซอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (9 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมภายในห้องน้ำ อาคาร1-4 และเปลี่ยนกระเบื้องยาง อาคาร2 (5 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 สำนักบริหารงานคลัง (5 ก.ค. 2562)
ประกาศจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศและไดอาพอซิตีฟ ชนิดไฟล์ดิจิทัล (Digital File) บริเวณ 1) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นจำนวนเงิน 12,740 บาท - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ก.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (กิจกรรมที่ 1 การทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ และกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.) (5 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กร Enterprise Certificate อายุ ๒ ปี จำนวน ๑ ใบ (4 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (4 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (4 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (สทว.2) (4 ก.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต อาคารชุด บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (4 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>