หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (3 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (3 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (3 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (3 ก.ย. 2561)
จัดซื้อ (1 ก.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง) (31 ส.ค. 2561)
สปพ.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารธรรมนูญความสุข (31 ส.ค. 2561)
สปพ.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ11รายการ (31 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์เครื่องดับเพลิง อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ (31 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วรอยต่อตามแนวคาน และเสา ห้อง ITA (ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ) อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (31 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (สปช.) (31 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (31 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกันยายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (31 ส.ค. 2561)
ประกาศ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (31 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นจ 1113 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดซื้อหมึกพิมพ์ 5 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (31 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 500 รีม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (31 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (31 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (การจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ จำนวน 25,000 แผ่น) สำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (31 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปากกาน้ำมัน สีดำ จำนวน 12 ด้าม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (31 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>