หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 กิจกรรมการสร้างมาตรวัดคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจิตวิทยา (Moral Quotient) เพื่อการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรเครือข่ายป้องกันการทุจริต (29 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (29 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ (รายงานพิเศษ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (29 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อตามดครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายระยะที่ 4 (29 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบประชุมทางไกลและการถ่ายทอดสด จำนวน 6 รายการ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซม ตรวจสภาพ รถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ฌง 3962 กทม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (29 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี -รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายนม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (29 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สปม.) (29 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3, 4 และ5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเจาะจง จัดซื้อชุอดสร้างภาพ (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ -สำนักไต่สวนการทุจริตภาครััฐวิสาหกิจ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้กรอบการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ฯ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ วัสดุคอมฯ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (29 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (28 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อริโก้ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักงานเลขาธิการ) (28 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer Brother HL-3170 CDW - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำชั้นใต้ดินและเครื่องเติมอากาศใต้น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสีย บริเวณอาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>