หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบน้ำชั้นใต้ดินและเครื่องเติมอากาศใต้น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสีย บริเวณอาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Printer) (28 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาฯ จำนวน 9 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (28 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแฟ้มเก็บเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (28 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเคลือบบัตรผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ และผงหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ เป็นเงิน 39,311.80.-บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศ(ชิลเลอร์) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2561 (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (27 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างรายละเอียด TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (27 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตลับผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (27 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตลับผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (27 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>