หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตลับผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานทีี่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (27 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนผลงานสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2561 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างอัดขยายภาพพร้อมใส่กรอบรตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(สายคล้องคอ)ตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้าง Print Laser (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์แปลล่ามตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา " จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ " ร้านพร้อมภัณฑ์ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 995 กทม. (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าสถานที่เอกชน (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเเสนอราคาชุดความร้อนเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera 4500 I - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมน้ำรั่วซึมห้องที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมรอยร้าวผนังบริเวณทางเชื่อมต่อ อาคาร 1 และอาคาร 4 (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างผนังและรอยต่อระหว่างบันไดกับผนังทางขึ้นดาดฟ้า บริเวณอาคาร 1 ชั้น 4 (ฝั่งอาคาร 2) สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ฯ ร่างครั้งที่ 2 (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง (24 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>