หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง (24 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าสถานที่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกย่องบุคคลในชุมชน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกย่องบุคคลในชุมชน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (24 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (24 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลาดยาวร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลบทคัดย่อและบทสรุปผู้บริหาร (ไทย-อังกฤษ) โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 หน้า (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำใบประกาศพร้อมกรอบใบประกาศ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกย่องบุคคลในชุมชน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (24 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 (24 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุถาวรบันไดอลูมิเนียม ขนาด 7 ฟุต จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์รายการรถเข็ญ 1 ชั้น ล้อยาง จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (24 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ (ตรวจเช็คระยะ 190,000 กิโลเมตร) หมายเลขทะเบียน นจ 1232 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (24 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
การนำส่งข้อเสนอด้านเทคนิคในรูปแบบเอกสารงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL-5450DN พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ Brother - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น GL5450DN หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0002-1330/59 จำนวน 8 กล่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>