หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแฟ้มสันกว้าง จำนวน 83 แฟ้ม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพและพัฒนาแกนนำระดับอำเภอ ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตโรลอัฟ STRONG เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพและพัฒนาแกนนำระดับอำเภอ ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพและพัฒนาแกนนำระดับอำเภอ ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (23 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (23 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (23 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการแสดงงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (22 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก(ชุดเรือสุพรรณหงส์)ตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (22 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก(เสื้อ จำนวน 17 ตัว)ตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (22 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก(ชุดกาแฟ)ตามโครงการการประชุมความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (22 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด (22 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแปลคู่มือป้องกันการให้สินบนจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน (22 ส.ค. 2561)
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพและพัฒนาแกนนำระดับอำเภอ ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ (เพิ่มเติม) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาสำหรับการไต่สวน" (22 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>