หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ "การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์" กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. (21 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 250 รีม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (21 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (21 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์ (สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 103.50 Mhz.)ร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (21 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์ (สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 107.75 Mhz.)ร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (21 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 2) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (21 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายระยะที่ 4 (วิจารณ์) (21 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ส.ค. 2561)
จ้างผลิตวิดิทัศน์ (20 ส.ค. 2561)
จ้างเช่าห้องประชุม (20 ส.ค. 2561)
จัดจ้างตกแต่งสถานที่ (20 ส.ค. 2561)
จัดจ้างผลิตเอกสาร (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้) (20 ส.ค. 2561)
จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 100 เล่ม (20 ส.ค. 2561)
จัดจ้างถ่ายเอกสาร (20 ส.ค. 2561)
จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ (20 ส.ค. 2561)
จัดจ้างล่ามแปลภาษาพร้อมชุดอุปกรณ์ (หูฟังพร้อมตู้แปลภาษา)จดรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (20 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว (20 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>