หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 992 กทม. (10 ส.ค. 2561)
ประกาศ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ภาคสนาม/สังเกตการณ์การดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 4 วัน (10 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) (10 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (10 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสาร (10 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (10 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดประกวดราคาการจัดจ้างโครงการ “ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์” (10 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดประกวดราคาการซื้อปืนลูกซองยาวระบบปั๊มแอ็คชั่น ขนาด 12 เกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 213 ใบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (10 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,3 และ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน (10 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนผลงานสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (10 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ (9 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1388 นบ. (9 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ประดับพระปรมาภิไธยย่อ "สก" (9 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (9 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (9 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (9 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (9 ส.ค. 2561)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (9 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>