หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (9 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (9 ส.ค. 2561)
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (8 ส.ค. 2561)
จัดจ้างผลิตกระเป๋า 1,500 ใบ (8 ส.ค. 2561)
จัดจ้างผลิตกระเป๋า 50 ใบ (8 ส.ค. 2561)
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำเข็มวิทยะฐานะ โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (8 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างซ่อมแซมรถราชการ ฌง 3964 กทม. เช็คระยะ 240,000 กม.) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (8 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 รายการ (8 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother HL-5450 DN - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้้อน้ำดื่มประจำเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ(สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ) (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Epson Aculaser M2410-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (8 ส.ค. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (8 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ADAPTER สำหรับคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ LENOVO รุ่น V480 (สตร.1) (7 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>