หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 ภาพ (3 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับงานพิธีเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (3 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งพร้อมปรับระดับท่อน้ำทิ้ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (3 ส.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 มม. (3 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการสำหรับนิติบุคคลให้การป้องกันการให้สินบน (3 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (3 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ (3 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ (3 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ (2 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 2649 นบ. (2 ส.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้ออามีน่า หมายเลขทะเบียน 4120-001-00001-1171/59 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (2 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างแปลเอกสาร จำนวน 2 หน้า (2 ส.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (2 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (2 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สปม.) (2 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (2 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>