หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017
26 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แลกเปลี่ยนทัศนะกับพนักงานสอบสวน
26 พ.ค. 2560
สื่อ Infographic เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
25 พ.ค. 2560
7 ปี “รางวัลช่อสะอาด” สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์งานด้านสื่อเนื้อหาหนุนต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมสงผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการมอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560
ขอเชิญเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ โฆษณา ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าพิจารณารับรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2560
23 พ.ค. 2560
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
23 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๐
19 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑๑/๒๕๖๐
19 พ.ค. 2560
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
17 พ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017 (รอบแรก)
9 พ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนเมษายน 2560
8 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๖๐
4 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. ร่วมยินดีกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 84 ปี
3 พ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเสนอแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการในปี 2559 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลฯ
3 พ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ”ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจำปี 2560
3 พ.ค. 2560
สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๙/๒๕๖๐
27 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๘/๒๕๖๐
26 เม.ย. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>