หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

คณะผู้แทนจากกระทรวงการตรวจตราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
12 มิ.ย. 2560
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards)
9 มิ.ย. 2560
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0021/ว 0068 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่อง การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9 มิ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา สร้างหลักสูตรกลางป้องกันการทุจริต
8 มิ.ย. 2560
ป.ป.ช. บูรณาการกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีผ่านการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือช่อสะอาด หวังสร้างและพัฒนาพลังเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต
7 มิ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนพฤษภาคม 2560
2 มิ.ย. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
31 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. พาเยาวชนไทยหัวใจไม่ใฝ่โกงร่วมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. กิจกรรมเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต
31 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. กาฬสินธุ์ จับมือตำรวจภูธรเมืองน้ำดำ พัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สิน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะ “ข่อยว่า เจ้าเว้า เฮาพนักงานสอบสอบสวนกับ ป.ป.ช.”
30 พ.ค. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบโล่โรงเรียนต้นแบบด้านความโปร่งใส
30 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017
29 พ.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017
26 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แลกเปลี่ยนทัศนะกับพนักงานสอบสวน
26 พ.ค. 2560
สื่อ Infographic เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
25 พ.ค. 2560
7 ปี “รางวัลช่อสะอาด” สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์งานด้านสื่อเนื้อหาหนุนต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมสงผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการมอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”
24 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ประจำปี 2560
24 พ.ค. 2560
ขอเชิญเสนอผลงานรายการโทรทัศน์ โฆษณา ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าพิจารณารับรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2560
23 พ.ค. 2560
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
23 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๐
19 พ.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>